Přejít k hlavnímu obsahu

Oddělení kontrolní a správní

Oddělení provádí živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a ukládá sankce za jejich porušení (pokuta, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění). Dále provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele, spravuje tržní řád statutárního města Chomutova.

Kontakty