Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled sazeb poplatků ze psů

 

pes u domu

Pes chovaný u rodinného domu nebo na zahrádce

1. pes …………......500,- Kč

2. a další pes … 1250,- Kč

pes v bytě

Pes chovaný v bytovém domě se dvěma a více byty

1. pes………….......1.500,- Kč

2. a další pes … 2.250,- Kč

hlídací pes

Pes chovaný u jiného objektu (hlídací pes u organizace nebo soukromého podnikatele)

1. pes…………........1.500,- Kč

2. a další pes … 2.250,- Kč

pes seniora

Pes jehož majitel je starší 65 let

1. pes …………......200,- Kč

2. a další pes … 300,- Kč

vodící pes

Pes jehož majitel je osoba nevidomá, bezmocná nebo držitel průkazu ZTP, ZTP/P

Zákonné osvobození

0,- Kč

policejní pes

Psi patřící městu Chomutovu a jeho rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, psi sloužící Policii ČR, Armádě ČR nebo Vězeňské službě, psi se speciálním záchranářským výcvikem (osvědčení)

Osvobození obecně závaznou vyhláškou

0,- Kč

útulek

Psi převzatí z útulku města

Osvobození obecně závaznou vyhláškou trvale

0,- Kč

 

Splatnost poplatku je 1 x za rok. Termín splatnosti je vždy 31. 3. příslušného roku.