Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled poskytnutých informací 2016

  1_SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
  3_INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA_I
  4_SPISOVÁ DOKUMENTACE_ZASLÁNÍ
  5_INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA_II
  6_INFORMACE O PODNIKAJÍCÍ FYZICÉ OSOBĚ
  7_ZASLÁNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE
  8_KAMENCOVÉ JEZERO - NÁKLADY
  9_FAKTURY 2010-2015
  10_POZEMKY ul. ČERNOVICKÁ
  11_NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY VE MĚSTĚ
  12_POUŽITÉ PROSTŘEDKY NA VÝSADBU
  13_UCHOVÁVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV
  14_PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ EVID. ORGÁNU
  15_ZMĚNA ORG. ŘÁDU MMCH
  16_DATOVÉ SCHRÁNKY ARCHIV
  17_HLASOVÁNÍ O SMLOUVĚ NA KJ
  18_ŘÍZENÍ PŘESTUPKU
  19_LOVECKÉ LÍSTKY
  20_SOFTWARE SPISOVÉ SLUŽBY
  21_TRVALÝ POBYT OSOB V DOMĚ
  22_SMLOUVA MEZI SMCH A DPCHJ
  23_IPRM ZADNÍ VINOHRADY
  24_ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
  25_UZAVŘENÉ SMLOUVY S REKLAMNÍ FIRMOU
  26_PROVOZ LOTERIÍ VE MĚSTĚ
  27_PROVOZ MHD
  28_SPRÁVNÍ ŽALOBY
  29_PRONÁJEM KAMENCOVÉHO JEZERA
  30_PŘESTUPKOVÝ SPIS
  31_POZEMEK VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
  32_SPIS DOPRAVNÍHO PŘESTUPKU
  33_SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY
  34_PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ
  35_BANKOVNÍ ÚČTY
  36_PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
  37_POJISTNÁ UDÁLOST
  38_PRODEJ POZEMKU
  39_SPRÁVNÍ DELIKT
  40_ODPADY
  41_ZÁPIS O PŘESTUPKY
  42_PRACOVNÍ NÁPLŇ
  43_KOPIE PŘESTUPKOVÉHO SPISU