Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Informace o poplatku ze psů Vám poskytne Ing. Monika Jarošová (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Přehled sazeb poplatku ze psů naleznete zde.

ZMĚNA ZÁKONA OD 1.1.2020.

Snížená sazba poplatku ve výši 200 Kč je nově pro osoby starší 65 let. Již není třeba dokládat, že držitel psa je příjemcem důchodu, který je jeho jedinným zdrojem příjmů.

Stanovisko Ministerstva financí ČR

Dotaz:

Poplatník místního poplatku ze psů dovrší v průběhu poplatkového období 65 let. Od kdy bude mít nárok na sníženou sazbu poplatku podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)?

Odpověď:

Místní poplatek ve výši snížené sazby zaplatí až v následujícím poplatkovém období. Důvodem je skutečnost, že sazba poplatku ze psů je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok (viz ust. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích) a při změně místa přihlášení fyzické osoby nebo změně sídla právnické osoby (viz ust. § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích).

Od 1.1.2020 musejí být všichni psi čipování

Od 8.7.2011 je zavedeno trvalé osvobození psa převzatého z Městského útulku zřízeného městem Chomutov.

Oficiální internetové stránky: http://www.zoopark.cz/cs/psi-utulek

Provozuje Podkrušnohorský zoopark - kontakt: 474 651 080, psiutulek-chomutov@seznam.cz, Beethovenova 5407, Chomutov (za hřbitovem).


FAQ - Nejčastější dotazy:

Proč se za druhého psa u RD platí 1.250 Kč a ne 750 Kč, když zákon říká, o navýšení o 50%?

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50% ze základní sazby (nikoliv sazba za prvního psa chovaného u RD).

Pes chovaný u rodinného domu:

1. pes = základní sazba poplatku 1.500 Kč minus sleva z poplatku za psa chovaného u RD ve výši 1000 Kč = výsledná sazba 500 Kč

2. a každý další pes = základní sazba 1.500 Kč zvýsená o 50% (o 750 Kč) = 2.250 Kč minus sleva z poplatku za psa chvaného u RD ve výši 1000 Kč = výsledná sazba 1.250 Kč

Potřebuji přihlásit/odhlásit psa

Psi se přihlašují a odhlašují v budově Magistrátu, ul. Zborovská 4602, 2. patro, kancelář č. 229.

K přihlášení je nutno mít s sebou občanský průkaz a vědět údaje o psu (jméno, rasu, barvu, věk, číslo čipu popř. tetování, …).

K odhlášení psa stačí občanský průkaz a pokud máte veterinární potvrzení o úhynu psa, vezměte ho s sebou. Při odhlášení se vrací evidenční známka psa, pokud ji máte.

V případě, že chcete přihlášení nebo odhlášení psa učinit za jiného držitele psa, musíte mít od něj vlastnoručně podepsané zplnomocnění, ze kterého je jasně zřejmé, k jakému účelu má posloužit a kdo koho zplnomocňuje.

K přihlášení, k odhlášení nebo k oznámení změny u poplatku můžete využít i formuláře odboru uvedené v sekci formuláře.

Ztráta / poškození psí známky - potřebujeme novou

Dostavte se do kanceláře č. 229 ve 2. patře magistrátu, ul. Zborovská 4602, kde Vám bude:

- v případě ztráty po uhrazení částky 60 Kč a proti podpisu vydána nová známka.

- v případě poškození vydána proti podpisu nová známka zdarma (nutností je poškozenou známku vrátit).

Zveřejňujeme žádost maminek, kterou jsme obdrželi 10.11.2010

Všichni chovatelé a majitelé psů, velmi Vás prosíme!
Sbírejte vždy po svých psích miláčcích exkrementy! Nebuďte bezohlední, nenechávejte své miláčky opakovaně vykonávat jejich živočišnou potřebu na chodník, u hřiště, před školou, před vchodem do domu a různá jiná nevhodná místa. A když už se jim to povede, jejich výtvory vždy seberte a nenechejte je bez povšimnutí ležet. Děkujeme Vám.
Za maminy s dětmi, ale nejen za ně.

Formuláře a vzory žádostí

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Odhlášení psa z evidence
Žádost o vrácení přeplatku - místní poplatek ze psů
Žádost o platbu poplatku ze psů prostřednictvím SIPO