Přejít k hlavnímu obsahu

Křimov

ÚP Křímov

Zastupitelstvo obce Křimov schválilo Územní plán obce Křimov dne 26.1.2006 s účinností od 23.2.2006. Dále obec Křimov na základě smluvního zajištění osoby splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost vydala dne 20. 12. 2012 Změnu č. 1 územního plánu obce Křimov s účinností od 5. 1. 2013. Územní plán obce Křimov včetně jeho změny je k nahlédnutí na obecním úřadě v Křimově, na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.