Přejít k hlavnímu obsahu

Komise životního prostředí

Komise životního prostředí vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Komise životního prostředí posuzuje problémy  související s oblastí přírody a vlivu člověka na ni. V popisu práce má především udržování čistoty města, správu odpadového hospodářství, kvalitu veřejné zeleně a posuzování dopadů investičních záměrů na ŽP ve městě. Významnou součástí její agendy tvoří podněty zaslané občany i organizacemi vedoucí k zlepšení ŽP obce.


Členové komise

  • Jiří Weber - předseda komise
  • Filip Šimek, DiS.
  • Ing. Milan Štefanov
  • Pavla Koníčková
  • Stanislav Němec
  • Daniel Havelka
  • Mgr. Iva Lhotáková
  • Jaroslav Říha
  • Ing. Tomáš Trávníček, MPA

 

Kontakty