Přejít k hlavnímu obsahu

Komise životního prostředí

Komise životního prostředí vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Komise životního prostředí posuzuje problémy  související s oblastí přírody a vlivu člověka na ni. V popisu práce má především udržování čistoty města, správu odpadového hospodářství, kvalitu veřejné zeleně a posuzování dopadů investičních záměrů na ŽP ve městě. Významnou součástí její agendy tvoří podněty zaslané občany i organizacemi vedoucí k zlepšení ŽP obce.


Termíny jednání

  • pondělí 20.3.2023 od 16:00 hod v zasedací místnosti OŽP na Husově náměstí

Členové komise

  • Jiří Weber - předseda komise
  • Ing. Barbora Beníčková

  • Ing. Roman Honzík

  • Martin Kosina

  • Karel Lipmann

  • Filip Šimek, DiS.

  • Ing. Tomáš Trávníček, MPA

Kontakty