Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášky a nařízení města spravované odborem ekonomiky

Přehled obecně závazných vyhlášek města Chomutova o místních poplatcích

OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, příloha: Příloha č. 1 – vymezení veřejného prostranství, které podléhá poplatku

OZV č. 4/2023, o místním poplatku z pobytu

OZV č. 5/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Obecně závazná vyhláška města Chomutova o regulaci provozu sázkových her a loterií

OZV č. 5/2020, o omezení provozování některých hazardních her

OZV č. 3/2022, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

 

Obecně závazná vyhláška města Chomutova o koeficientech k dani z nemovitých věcí

OZV 1/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Nařízení města o stanovení maximálních cen za odtah vozidel a "botičky" u vozidel

NAŘ 3/2015, o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel, střežení odtažených vozidel a za přiložení a odstranění technických