Přejít k hlavnímu obsahu

Spořice

ÚP Spořice

Zastupitelstvo obce Spořice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 21. 8. 2017 Územní plán Spořice s účinností od 5. 10. 2017.

Pořizovatelem Územního plánu Spořice byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Spořice včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Spořice a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Spořice uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu