Přejít k hlavnímu obsahu

Blatno

Územní plán Blatno

Zastupitelstvo obce Blatno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 21. 8. 2012 Územní plán Blatno s účinností od 5. 9. 2012, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Blatno vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 12. 2020 Zastupitelstvem obce Blatno s účinností od 16. 2. 2021,
  • Změnou č. 2 Územního plánu Blatno vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2022 dne 14. 12. 2022 Zastupitelstvem obce Blatno s účinností od 28. 1. 2023.

Pořizovatelem Územního plánu Blatno i jeho změny č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění je Územní plán Blatno i jeho změna č. 1 a 2 a úplné znění po změně č. 2 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Blatno a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je  Územní plán Blatno včetně jeho změny č. 1 a 2 a úplného znění po změně č. 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Blatno, na základě požadavku z Územního plánu Blatno, byla dne 27. 9. 2023 schválena možnost využití Územní studie lokality Z14, Z12 Blatno. 

Uvedená územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Blatno, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.