Přejít k hlavnímu obsahu

Blatno

Územní plán Blatno

Zastupitelstvo obce Blatno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 21. 8. 2012 Územní plán Blatno s účinností od 5. 9. 2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Blatno včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Blatno a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je  Územní plán Blatno uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úplné znění Územního plánu Blatno po vydání změny č. 1 Územního plánu Blatno