Přejít k hlavnímu obsahu

Registr silničních vozidel

Registrace, přepisy, dovozy, odhlašování vozidel a další úkony

OBJEDNÁNÍ NA REGISTR VOZIDEL

Od 1. června 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel provádět téměř všechny úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Jedná se zejména o tyto úkony:

 • Žádost o registraci nového či dovezeného vozidla
 • Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla
 • Žádost o vydání nové registrační značky, technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození
 • Žádost o vydání registrační značky na vývoz do jiného státu u registrovaného vozidla
 • Žádost o provedení ostatních změn – tažné zařízení, LPG, změna barvy, změna adresy, příjmení apod.
 • Žádost o povolení přestavby vozidla nebo výroby jednotlivého silničního vozidla
 • Žádost o výdej dat
 • Nahlášení zániku vozidla
 • Nahlášení vyřazení vozidla z provozu (zpět do provozu lze však pouze na tomtéž úřadě, kde bylo vyřazení nahlášeno!)
 • Žádost o registrační značku na přání a třetí registrační značku na nosné zařízení (vyzvednout značku však lze pouze na tomtéž úřadě, kde byla žádost podána!)
 • Zajišťuje výdej dat na základě prokázání právního zájmu

Kontakty