Přejít k hlavnímu obsahu

Plán udržitelné městské mobility

PUUM

Co je plán udržitelné mobility?

Plán udržitelné městské mobility (neboli Sustainable Urban Mobility Plan) lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.

Plán mobility bude sloužit k zajištění trvale udržitelného rozvoje Chomutova a Jirkova založeném na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle:

  • Zajistit rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel.
  • Zvýšit vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy.
  • Snížit znečištění ovzduší, hluk z dopravy, emise skleníkových plynů a spotřebu energie.
  • Zlepšit efektivitu přepravy osob i zboží.
  • Zvýšit kvalitu a atraktivitu veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel.

Více informací o plánu udržitelné mobility najdete tady.

Aktualizovaný plán udržitelné mobility 2024