Přejít k hlavnímu obsahu

Strupčice

ÚP Strupčice

Zastupitelstvo obce Strupčice schválilo Územní plán obce Strupčice dne 27.12.2006. Územní plán obce Strupčice je k nahlédnutí na obecním úřadě ve Strupčicích, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Strupčice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 22.6.2009 Změnu č. 1 Územního plánu obce Strupčice s účinností od 8.7.2009. Pořizovatelem této Změny č. 1 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Změna č. 1 Územního plánu obce Strupčice včetně dokladů o jeho pořízení uložena na Obecním úřadě Strupčice a je zde možno do ní i její dokladové části nahlížet. Dále je Změna č. 1 Územního plánu obce Strupčice uložena a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.