Přejít k hlavnímu obsahu

Strupčice

ÚP Strupčice

Zastupitelstvo obce Strupčice schválilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 Územní plán obce Strupčice dne 27. 12. 2006 s účinností od 28. 12. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Strupčice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 22. 6. 2009 Zastupitelstvem obce Strupčice s účinností od 8. 7. 2009.

Pořizovatelem Územního plánu obce Strupčice i jeho výše uvedené změny byl Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán obce Strupčice i jeho změna č. 1, včetně dokladů o jeho pořízení uložena na Obecním úřadě Strupčice a je zde možno do nich i jejich dokladových částí nahlížet.

Dále je Územní plán obce Strupčice včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.