Přejít k hlavnímu obsahu

Hrušovany

ÚP Hrušovany

Zastupitelstvo obce Hrušovany vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 17. 6. 2010 Územní plán Hrušovany s účinností od 6. 8. 2010.

Pořizovatelem Územního plánu Hrušovany byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Hrušovany včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Hrušovany a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán  Hrušovany uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.