Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumenty odboru školství

ZÁPISY DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  • Zápisy dětí k POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2023/2024
    na všech školách zřizovaných statutárním městem Chomutovem se budou konat ve středu 12. dubna 2023 a ve čtvrtek 13. dubna 2023. Sledujte, prosím, webové stránky škol, na kterých budou zveřejněné bližší informace.
  • Zápisy dětí do MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2023/2024
    zřizovaných statutárním městem Chomutovem se budou konat ve dnech 9. až 12. května 2023  (s účinností od 1. 1. 2017 je dle § 34 odst. 1 školského zákona od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné). Sledujte, prosím, webové stránky škol, na kterých budou zveřejněné bližší informace.

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE

Při základních školách se zřizuje školská rada, viz § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Aktuální seznam členů školských rad chomutovských základních škol naleznete v níže uvedeném dokumentu.