Přejít k hlavnímu obsahu

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb

Komunitní plánování je v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Komunitní plánování sociálních služeb (KPRSS) je plánování těchto služeb na místní a regionální úrovni. KPRSS zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné. Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na partnerství, dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.