Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpočty města

Rozpočet města představuje plán hospodaření města a na rozpočet města napojených organizací.

Informace o skutečném hospodaření města, již v uzavřených letech, lze nalézt ve výkaze FIN2-12 (Výkaz hodnocení plnění rozpočtu), který obsahuje informace o schváleném rozpočtu a informace o upraveném rozpočtu, včetně skutečného čerpání a jeho vyhodnocení.

Rozpočet aktuálního roku obsahuje schválený rozpočet města, který je upravován formou rozpočtových opatření. Podrobné informace o čerpání a plnění rozpočtu lez nalézt v klikacím rozpočtu města.

Přehled rozpočtových opatření.