Přejít k hlavnímu obsahu

Pečetění sbírkových pokladniček

1. Identifikační číslo

0E_09

2. Kód

VSB_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Konání veřejné sbírky - zapečetění sbírkové pokladničky

4. Základní informace k životní situaci

Vyřízení žádosti o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky na území města Chomutova.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K žádosti je oprávněna pouze právnická osoba, která má na území České republiky sídlo a má již povolení ke konání sbírky od krajského úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává písemně, a to na příslušném formuláři.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti úřadu Magistrátu města Chomutova.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zástupce sběrné komise podává žádost o zapečetění sbírkové pokladničky na Magistrát města Chomutova, odbor ekonomiky, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky je možné zaslat:

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 228, Kohoutová Hana.
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • elektronicky na adresu podatelna@chomutov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost

povolení ke konání sbírky od krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby. Pokud se žádost nepodává osobně je potřeba přiložit neověřenou kopii povolení ke konání sbírky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky“ lze získat buď na odboru ekonomiky, Magistrátu města Chomutov, nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek Magistrátu města Chomutova.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího doručení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky otevření pokladničky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna@chomutov.cz. A následně pak zaslat přílohy poštou a nebo je doručit na podatelnu Magistrátu města Chomutov.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

příslušný krajský úřad uloží právnické osobě, dle zákona č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, pokutu dle §25a odst. 2.

21. Nejčastější dotazy

----------

22. Další informace

Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby, která veřejnou sbírku pořádá a 1 zaměstnanec Magistrátu města Chomutova.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odbor ekonomiky, Kohoutová Hana, 474 637 253

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Kohoutová Hana, odbor ekonomiky, Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, 430 03 Chomutov, tel.: 474 637 253.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------