Přejít k hlavnímu obsahu

Vysoká Pec

ÚP Vysoká Pec

Zastupitelstvo obce Vysoká Pec vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 26. 3. 2009 Územní plán Vysoká Pec s účinností od 15. 4. 2009, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011 dne 3. 5. 2011 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 24. 5. 2011,
  • Změnou č. 2 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 11. 12. 2019 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 24. 1. 2020,
  • Změnou č. 3 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2020 dne 26. 2. 2020 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 10. 4. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Vysoká Pec i jeho výše uvedených změn byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Vysoká Pec i jeho změny č. 1, 2, 3 a úplného znění po změně č. 3 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Vysoká Pec a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Vysoká Pec včetně jeho změn č. 1, 2, 3 a úplné znění po změně č. 3 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Stavební úřadu a životním prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Vysoká Pec na základě požadavku z Územního plánu Vysoká Pec byla dne 19.8. 2009 schválena možnost využití Územní studie Vysoká Pec – Drmaly – D6. Na základě § 30 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je ode dne 1. 1. 2019 ukončena možnost jejího využití vypuštěním údajů z evidence územně plánovací činnosti.