Přejít k hlavnímu obsahu

Generel zeleně

Generel zeleně

Generel zeleně je jediný územně plánovací podklad, jehož hlavním zájmem je biologická, tedy živá sféra, která se vyznačuje proměnlivostí i řadou odchylek od ostatních oblastí územního plánování. Tím je dána i jeho zvláštnost v řadě odvětvových generelů, ojedinělost přístupů a odchylnost ve způsobu řešení základních problémů. Generel zeleně města jako jediný řeší systém a koncepci vegetačních ploch v sídle, umožňuje jejich rozvoj a doplňování, začlenění ÚSES i vytvoření návazností na vegetační složku neurbanizované krajiny.