Přejít k hlavnímu obsahu

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

Chomutovská knihovna

www.chomutovskaknihovna.cz

Výpůjční služby absenční

Oddělení naučné literatury

 • zpřístupňuje uživatelům fondy odborné literatury formou absenčního půjčování

Oddělení beletrie pro dospělé

 • zpřístupňuje uživatelům fondy beletrie

Oddělení pro děti a mládež

 • zpřístupňuje uživatelům knihy a časopisy pro děti a mládež
 • organizuje exkurze, besedy a soutěže pro děti a mládež

Hudební oddělení

 • doplňuje, zpracovává a uchovává fond hudebnin a dalších druhů hudebních dokumentů (gramofonové desky, kazety, CD)

Čítárna a centrální evidence čtenářů

 • zajišťuje centrální evidenci čtenářů s ohledem na ochranu osobních dat
 • vybírá registrační poplatky
 • spravuje časopisy a samoobslužnou kopírku
 • zajišťuje čítárnu a půjčovnu novin a časopisů, která zpřístupňuje uživatelům běžný ročník
 • zajišťuje provoz Internetu pro uživatele a vybírá poplatky za jeho užívání

Studovna - výpůjční služby prezenční

 • spravuje   knihovní fond naučné literatury, regionální literatury, odborných časopisů a speciálních dokumentů a formou prezenčního půjčování je zpřístupňuje   uživatelům    
 • archivuje regionální tisk a tištěné Sbírky zákonů
 • využívá interních a externích bází dat, včetně CD-ROM, Internetu
 • vybírá poplatky za využívání Internetu, CD-ROM a počítačů;

Vzdělávací oddělení

 • zabezpečuje mimoškolní vzdělávání formou výukových kurzů – jazykové kurzy, odborné kurzy a semináře, dělnické kurzy

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

 • nákupem, dary a výměnou doplňuje exempláře domácí literatury pro příslušné fondy;
 • retrospektivně doplňuje chybějící tituly domácích a zahraničních dokumentů;
 • nákupem, výměnou a dary doplňuje fondy zahraniční literaturou, a to především

Oddělení kultury

Propagace

 • zpracovává veškerou propagaci na akce SKKS – letáky, pozvánky, plakáty
 • zpracovává jednorázové tisky
 • zajišťuje zpracování propagace na objednávky

Výstavnictví

 • připravuje scénáře výstav, organizuje a zabezpečuje výstavy v prostorách SKKS – galerie Lurago, kostel sv.Ignáce, malá výstavní síň, schodiště
 • zabezpečuje prohlídku kostela sv. Ignáce s odbornou přednáškou

Kultura

 • organizačně zajišťuje kulturní akce SKKS

Kostel svatého Ignáce

 • umělecké a dokumentární výstavy
 • koncerty
 • autorské výstavy
 • prodej drobných uměleckých předmětů
 • malé koncertní recitály
 • dětské výtvarné soutěže
 • pravidelné prohlídky s odborným výkladem

Galerie Špejchar

Galerie Špejchar se nachází v objektu bývalého jezuitského kostela a je součástí tzv. jezuitského areálu, který se nachází v centru města. Ve velkorysém prostoru galerie se konají výstavy nejen předních uměleckých výtvarníků. Vchod do galerie je z atria SKKS a je bezbariérový pomocí pojezdové plošiny.

Galerie Lurago

 • výstavní činnost - umělecké výstavy
 • besedy s výtvarníky
 • výtvarné a nové soutěže
 • prodej regionální literatury
 • artprodejna - prodej uměleckých předmětů

Městská věž

V červenci roku 1990 byla městská věž zpřístupněna jako věž vyhlídková s expozicí historie města. Městská věž je pro veřejnost otevřena pouze v období duben až září.

Hospodaření organizace

ZDE naleznete povinně zveřejňované informace k hospodaření této organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. 

Kontakty