Přejít k hlavnímu obsahu

Bílence

Územní plán obce Bílence

Zastupitelstvo obce Bílence schválilo Územní plán obce Bílence dne 27.12. 2006. Územní plán obce Bílence je k nahlédnutí na obecním úřadě v Bílencích, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.