Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - ohlášení tomboly a sázkové hry malého rozsahu

Informace k tombolám Vám poskytne Mgr. Romana Richterová

 

Pořádání tomboly

Tombolou se rozumí akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost účastníka.

Uspořádání tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) nepodléhá povinnosti tuto tombolu ohlásit. Může ji uspořádat v podstatě kdokoliv, a kdokoliv se jí také může účastnit, přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000,- Kč.

Uspořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) podléhá ohlašovací povinnosti:

  • podat na Magistrát města Chomutova, odbor ekonomiky, ohlášení nejméně 30 dnů před jejím konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a tombola může být v odůvodněných případech zakázána)
  • provozovatelem může být pouze specifická právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách)
  • provozovatel nesmí umožnit účast osobě mladší 18 let
  • v souvislosti s provozováním tomboly se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky
  • k pořádání tomboly musí být vypracován herní plán
  • úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny
  • slosování se provádí veřejně za účasti notáře, který vyhotoví notářský zápis, a jeho opis se do 20 dnů ode dne skončení tomboly odešle na Magistrát města Chomutova
  • po skončení tomboly se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her ve výši 23 %. Základem daně je částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher.

Při ohlášení tomboly jedná za právnickou osobu její statutární orgán.

Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:
a) identifikace provozovatele tomboly – název, IČO, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.)
b) název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude tombola pořádána)
c) vypracovaný herní plán
d) identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a odpovídat za dodržování podmínek
e) identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

Turnaj malého rozsahu

Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin.

Ohlášení turnaje malého rozsahu musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
a) název a popis ohlašované hazardní hry,
b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
e) herní plán

Formuláře a vzory žádostí