Přejít k hlavnímu obsahu

Otvice

ÚP Otvice

Zastupitelstvo obce Otvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2007 dne 20. 8. 2007 Územní plán Otvic s účinností od 12. 9. 2007, který byl změněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Otvic vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011 dne 31. 10. 2011 Zastupitelstvem obce Otvice s účinností od 18. 11. 2011,
  • Změnou č. 2 Územního plánu Otvic vydanou formou opatření obecné povahy č. usn. UXXV/4/10122012 dne 14. 12. 2012 Zastupitelstvem obce Otvice s účinností od 29. 12. 2012,
  • Změnou č. 3 Územního plánu Otvic vydaného formou opatření obecné povahy č. 1/2017 dne 5. 6. 2017 Zastupitelstvem obce Otvice s účinností od 4. 7. 2017,
  • Změnou č. 4 Územního plánu Otvic vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dne 27. 6. 2018 Zastupitelstvem obce Otvice s účinností od 13. 7. 2018.

Pořizovatelem Územního plánu Otvic i jeho změn č. 1, 3 a 4 byl úřad územního plánování - Magistrát města Chomutova.

Pořizovatelem změny č. 2 Územního plánu Otvic byla obec Otvice na základě smluvního zajištění osoby splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Otvic i jeho změny č. 1, 2, 3, 4 a úplné znění po změně č. 4 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Otvice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Otvic včetně jeho změn č. 1, 2, 3, 4 a úplné znění po změně č. 4 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.