Přejít k hlavnímu obsahu

Otvice

ÚP Otvice

Zastupitelstvo obce Otvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2007 dne 20. 8. 2007 Územní plán Otvic s účinností od 12.9.2007. Dále Zastupitelstvo obce Otvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 31.10.2011 Změnu č. 1 Územního plánu Otvic s účinností od 18.11.2011. Pořizovatelem tohoto územního plánu i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dále Zastupitelstvo obce Otvice vydalo opatřením obecné povahy č. usn. UXXV/4/10122012 dne 14.12.2012 Změnu č. 2 Územního plánu Otvic s účinností od 29.12.2012. Pořizovatelem této změny č. 2 byl obecní úřad Otvice – smluvně zajištěno osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. Zastupitelstvo obce Otvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2017 č. usnesení XXIV/3 dne 5. 6. 2017 Změnu č. 3 Územního plánu Otvic s účinností od 4. 7. 2017. Pořizovatelem této změny č. 3 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. A Změna č. 4 vydaná Zastupitelstvem obce Otvice na svém 31. řádném jednání -  č. usnesení XXXI/3  jako Opatření obecné povahy č. 1/2018 dne 27. 6. 2018 s účinností od 13. července 2018 včetně úplného znění.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Otvic i jeho Změny č. 1, 2, 3 a 4 včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Otvice a je zde možno do nich i jejich dokladových části nahlížet.

Dále je Územní plán Otvic včetně jeho změn č. 1, 2, 3 a 4 i úplného znění po změně č. 4 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.