Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor rozvoje a investic

Odbor rozvoje a investic zajišťuje přípravu a realizace městských investičních akcí, agendu využívání dotačních programů EU a ČR pro potřeby města. Ve spolupráci s ostatními odbory organizacemi řeší problematiku strategie rozvoje města a dalších koncepčních dokumentů. Zajištuje proces participativního rozpočtování.  V rámci odboru funguje úřad územního plánování, který pořizuje územní plán nejen pro město Chomutov, ale také pro všechny ostatní obce v rámci ORP.

ORI

Zajímavé odkazy:

  • Naše projekty (přehled projektů, které aktuálně realizujeme i s těmi, které jsou v přípravě či teprve stádiu vize)
  • Náš Chomutov (aktivní účast občanů na rozvoji města)
  • Rozvoj města (strategické dokumenty, realizované projekty, spolupráce s občany, atd.)
  • Územně analytické podklady (mapové projekty v prostředí mapového serveru)
  • Žádost o výdej dat (žádost o prostorová data z datového skladu města - gis.chomutov.cz)

Kontakty

Oddělení investic a dotací