Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o žádosti o povolení splátek dlužné částky, nebo o odklad platby

1. Identifikační číslo

OE_7

2. Kód

SPL_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení splátek nebo posečkání platby

4. Základní informace k životní situaci

Při každé dlužné částce je možné podat odůvodněnou žádost o povolení splátek dlužné částky nebo o odklad platby, a to jak na místním poplatku, tak na pokutě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový dlužník

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost s odůvodněním psaná volnou formou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručením žádosti Magistrátu města Chomutova, Odbor ekonomiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky města, oddělení poplatků a pohledávek (2. patro).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o povolení splátek je možné zaslat:

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky města, oddělení poplatků a pohledávek (2. patro)
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • elektronicky na adresu podatelna@chomutov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádosti o posečkání nebo povolení splátek“ lze získat buď na odboru ekonomiky, Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo na internetových stránkách Magistrátu města Chomutova ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek Kč 400,- podle zákona č. 634/2004 Sb. – příloha sazebník, část I, položka 1, bod d). - za podání žádosti o posečkání platby či povolení splátek

Za dobu povolení splátek či odložení platby je dlužník povinen uhradit úrok z odložené částky ve výši repo sazby České národní banky platné první den kalendářního pololetí zvýšené o 7 procentních bodů (§ 60 odst. 6 zákona o správě daní) – úrok je splatný najednou po plné úhradě jistiny.

Výpočet výše úroku naleznete ZDE.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o povolení splátek s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna@chomutov-mesto.cz. A následně pak zaslat přílohy poštou nebo je doručit na podatelnu Magistrátu města Chomutov.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Žádné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí magistrátu o povolení / nepovolení splátek (posečkání) lze podat odvolání do 30 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem prostřednictvím Magistrátu města Chomutova.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

  • Budou mi vždy splátky povoleny?

Na automatické povolení splátek není právní nárok. Splátky lze povolit pouze po splnění zákonných podmínek. Navržena musí být přiměřená výše splátek.

  • Bude mi v případě nepovolení splátek vrácen správní poplatek?

Nebude. Správní poplatek je hrazen za podání žádosti o povolení splátek. Samotné rozhodnutí o povolení nebo nepovolení nemá na správní poplatek žádný vliv. Zpoplatněn je úkon – podání žádosti. Bez úhrady správního poplatku nebude žádost projednána.

22. Další informace

Po ukončení splátek je platebním výměrem vyměřen úrok z odložené částky. Výši úroku si můžete ověřit zde (splátkový kalendář).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, tel.: 474 637 206, 474 637 261, 474 637 199, 474 637 253, 474 637 257, 251.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Odbor ekonomiky, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, tel.: 474 637 206, 474 637 261, 474 637 199, 474 637 253, 474 637 257, 251.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------