Přejít k hlavnímu obsahu

Pesvice

ÚP Pesvice

Zastupitelstvo obce Pesvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 27. 1. 2011 Územní plán Pesvice s účinností od 14. 2. 2011, který byl měněn:

  • Změnou č . 1 Územního plánu Pesvice vydanou opatření obecné povahy č. 1/2012 dne 12. 9. 2012 Zastupitelstvem obce Pesvice s účinností od 27. 9. 2012.

Pořizovatelem Územního plánu Pesvice i jeho výše uvedené změny byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Pesvic i jeho změna č. 1 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Pesvice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Pesvice včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.