Přejít k hlavnímu obsahu

Pesvice

ÚP Pesvice

Zastupitelstvo obce Pesvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 27.1.2011 Územní plán Pesvice s účinností od 14.2.2011. Dále Zastupitelstvo obce Pesvice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 12.9.2012 Změnu č. 1 Územního plánu Pesvice s účinností od 27.9.2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Pesvic i jeho Změna č. 1 včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Pesvice a je zde možno do nich i jejich dokladových části nahlížet.

         Dále je Územní plán Pesvice včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.