Přejít k hlavnímu obsahu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Statutární město Chomutov

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  oficiální
  Magistrát města Chomutova
  Zborovská 4602
  43028 Chomutov

  fakturační
  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
  Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  (Pro FAKTURACI používejte výhradně tuto adresu)

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  oficiální
  Magistrát města Chomutova
  Zborovská 4602
  43028 Chomutov

  fakturační
  Statutární město Chomutov
  Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  (Pro FAKTURACI používejte výhradně tuto adresu)

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 - 17:00
  Úterý: 8:00 - 15:00
  Středa: 8:00 - 17:00
  Čtvrtek: 8:00 - 15:00
  Pátek: 8:00 - 13:30 (Pouze podatelna)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 474637111

 • 4.5 Čísla faxu

  fax: 474652777

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  oficiální: http://www.chomutov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  podatelna: podatelna@chomutov.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ID datové schránky: 497beyz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 19-626441, kód banky: 0100

6. IČ
00261891

7. DIČ
CZ00261891

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Na stránkách Portál veřejné správy

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.
 • 16.2 Výhradní licence
  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Ochrana osobních údajů