Přejít k hlavnímu obsahu

Územní plán

Územní plán

Pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II byl vydán Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017 . Jeho platné znění je dle Změny č. 1 Územního plánu Chomutov, která nabyla účinnosti 5.3.2021 a dle Změny č. 2 Územního plánu Chomutov, která nabyla účinnosti 29.11.2022.

Územní plán Chomutova včetně jeho změny č. 1 a 2 i úplného znění po změně č. 1 a 2 je uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II již neplatí, platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská, jeho znění najdete na této adrese: https://mesto.chomutov.cz/jirkov

 

Územní studie

Úplné znění po vydání změny č. 1 a 2 - textová část