Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Informace o poplatku za užívání veřejného prostranství Vám poskytne Mgr. Romana Richterová (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

FAQ - nejčastější dotazy

Rovná se doba povolení užívání s dobou, která je zpoplatněna?

Poplatek se vybírá za dobu faktického užívání veřejného prostranství. Doba na kterou je vydané povolení může být rozdílná, neměla by bát však kratší. Prvním dnem zpoplatnění je zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství (výkop, lešení apod.), posledním dnem užívání veřejného prostranství je den, kdy je veřejné prostranství uvedeno do původního stavu (či stavu obdobného před zahájením užívání).

Formuláře a vzory žádostí

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství