Přejít k hlavnímu obsahu

Všestudy

ÚP Všestudy

Zastupitelstvo obce Všestudy vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2016 dne 7. 12. 2016 Územní plán Všestudy s účinností od 28. 12. 2016.

Pořizovatelem Územního plánu Všestudy byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Všestudy včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Všestudy a je zde možno do něho i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Všestudy uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.