Přejít k hlavnímu obsahu

Všestudy

ÚP Všestudy

Zastupitelstvo obce Všestudy  vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2016 dne 7. 12. 2016  Územní plán Všestudy  s účinností od 28. 12. 2016. Pořizovatelem tohoto územního plánu  byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Všestudy  včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Všestudy a je zde možno do něho i jeho  dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Všestudy uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.