Přejít k hlavnímu obsahu

Černovice

ÚP Černovice

Zastupitelstvo obce Černovice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 27. 12. 2010 Územní plán Černovice s účinností od 12. 1. 2011.

Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Černovice včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Černovice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je  Územní plán  Černovice uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Černovice, na základě požadavku z Územního plánu Černovice, byla dne 7. 6. 2023 schválena možnost využití Územní studie lokality 04, Černovice. 

Uvedená územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Černovice, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.