Přejít k hlavnímu obsahu

Černovice

ÚP Černovice

Zastupitelstvo obce Černovice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 27. 12. 2010 Územní plán Černovice s účinností od 12. 1. 2011. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je  Územní plán Černovice   včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Černovice a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

         Dále je  Územní plán  Černovice uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.