Přejít k hlavnímu obsahu

Chytrý Chomutov

Chytrý Chomutov - strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007453

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci Výzvy č. 58 s názvem Výzva pro územní samosprávné celky, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

 

Základním východiskem projektu je potřeba koordinovaného plánování rozvoje oblastí dopravy, komunikačních technologií, hospodaření s vodou atp. Koncept chytrého města staví město Chomutov před náročný úkol vytvoření systému řízení, který je sice primárně založen na segmentových strategických dokumentech, nad nimi však musí existovat zastřešující koncept, který postihne nezbytné provazby, které nesmí být v přípravném procesu opominuty tak, aby výsledek byl skutečně "smart".

 1. Zpracování strategie zavedení a popisu procesů GDPR
 2. Plán udržitelné mobility města Chomutova a Jirkova
 3. Koncepce veřejného osvětlení
  1. Analytická část
  2. Strategická část
  3. Implementační část
  4. Standardy veřejného osvětlení
 4. Informační a komunikační strategie
 5. Územní energetická koncepce města Chomutov
 6. Koncepce smart city - Chomutov

 

 

1. Zpracování strategie zavedení a popisu procesů GDPR
2. Plán udržitelné mobility města Chomutova a Jirkova
4. Informační a komunikační strategie
5. Územní energetická koncepce města Chomutov
6. Koncepce smart city - Chomutov