Přejít k hlavnímu obsahu

Dotace poskytované z rozpočtu města


Pravidla dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, ve znění změny č. 6 ze dne 12.12.2018 (účinné od 1.1.2019).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace naleznete zde. V dokumentech ke stažení jsou rovněž k dispozici formuláře k hlášení změn a oznámení o vrácení nevyčerpané dotace.

Grantový portál města

Odkaz na grantový portál města, kde naleznete přehled všech dotačních titulů, k nim příslušné formuláře i návody. 

Odkaz na dotace poskytované jinými subjekty (ministerstva, Ústecký kraj apod.) - ostatní dotace.