Přejít k hlavnímu obsahu

Pomoc lidem v době krize. Chomutov zavádí sérií opatření, kterými podpoří své obyvatele

Vedení města Chomutova reaguje na aktuální ekonomickou krizi a zavádí dočasná opatření, která obyvatelům města pomohou s napjatými rodinnými rozpočty. „Dohodli jsme se, že chceme pomoct zejména seniorům a rodinám s dětmi,” řekl primátor města Marek Hrabáč (ANO). Minimálně v roce 2023 tak budou senioři a malé děti osvobozeni od poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Žáci a studenti od města získají finanční podporu k návštěvě sportovních a volnočasových aktivit. V městských bytech se nebude zvyšovat nájemné, a i přes výrazně zvýšené náklady zůstane pro seniory MHD zdarma. Město také zavede síť jídelen, které nabídnou veřejnosti obědy za dostupnou a garantovanou cenu.

Sedmička opatření by měla pomoct zejména nejvíce ohroženým skupinám obyvatel, kterými jsou senioři a rodiny s dětmi. „V minulých letech jsme dobrým hospodařením naspořili prostředky, které teď v době krize můžeme použít ve prospěch místních lidí. Jsem rád, že jsme našli koaliční shodu,” komentoval náměstek primátora David Dinda (NOVÝ SEVER).

Senioři 75+ a děti do 3 let budou v roce 2023 osvobozeni od poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Každému tak v peněžence zůstane 800 korun navíc. Lidé o slevu nemusí žádat, město ji u těchto poplatníků automaticky provede samo.

Žáci a studenti ve věku 4–18 let mohou v následujícím roce získat od města příspěvek 800 Kč na návštěvu sportovních a volnočasových aktivit. Způsob žádosti a formu výplaty momentálně připravuje ekonomický odbor města ve spolupráci s právníky a dalšími úředníky. „Určitě se nebude jednat o poukázky, které se v minulosti neosvědčily. Nebudeme účetní agendou zatěžovat kluby a spolky, vše proběhne na straně města. Ideálně jedním formulářem a elektronicky, aby lidé vše vyřídili z domova a vůbec nemuseli chodit na úřad,” vysvětluje David Dinda (NOVÝ SEVER), náměstek primátora.

V městských bytech nedojde v následujícím roce ke zvýšení ceny nájemného. Přestože takřka všechny nájemní smlouvy obsahují inflační doložky, nebude je město ani jím zřízené společnosti uplatňovat. Přes enormní zvýšení nákladů na provoz městské hromadné dopravy bude i nadále zachována výhoda pro seniory 65+, kteří jezdí zcela zdarma. „Budeme muset více doplatit z městského rozpočtu. Jsme na to připraveni a zvládneme to,” říká primátor Marek Hrabáč (ANO).

Napříč městem by měla být vybudována síť školních jídelen s dostupnou cenou oběda, která bude předem garantována. Takový oběd v ceně okolo 90 Kč by si v jídelně mohli zakoupit lidé bez ohledu na věk. „Už teď některé naše školní kuchyně vaří i pro veřejnost. Chceme jejich počet rozšířit a vytvořit síť jídelen napříč městem. Pro takový oběd si pak může dojít kdokoliv z široké veřejnosti a ve většině toho využívají hlavně senioři,” vysvětluje Milan Märc (NOVÝ SEVER), náměstek primátora. Současně dodává, že i v následujících letech bude město spolupracovat s organizacemi, které hradí obědy dětem z rodin, jež si to aktuálně nemohou dovolit. Každou takovou žádost individuálně posuzují ředitelé jednotlivých základních škol.