Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášky města spravované odborem ekonomiky

Přehled obecně závazných vyhlášek města Chomutova o místních poplatcích

OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Chomutova o regulaci provozu sázkových her a loterií

OZV č. 5/2020, o omezení provozování některých hazardních her

OZV 3/2022 - o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu