Přejít k hlavnímu obsahu

Mapový server

Objevujte mapové podklady města, BUDOU K UŽITKU

Město již řadu let vyvíjí geografický informační systém (GIS) na webových technologií. Iterně řešení nabízí několik desítek pasportů a mapových projektů pro potřeby správních činností města. Samozřejmě i pro občany města a všechny kdo mají zájem město otevírá mapové projekty, které zobrazují zajímavé informace nejen pro fyzické osoby, ale také pro podnikale. Do budoucna se budou počty mapových projektů jen zvyšovat.

Mapový server

gis.chomutov.cz


Aplikace prostředí GIS umožňuje zobrazit dostupné mapové podklady, vyhledávat napříč prvky, vytvářet vlastní pohledy nebo si připravit grafický výstup pro interní potřeby. Další příjemnou vlastnostní je využít nástrojů prostředí pro měření vzdáleností a ploch v jasně definovaném měřítku.

Detailní popis jednotlivých mapových projektů je ukryt pod ikonou otazníku v základním menu aplikace s názvem O aplikaci.

Odkaz: VIDEONÁVOD pro práci s mapou


ZVEŘEJNĚNÉ PROJEKTY

Základní aplikace - Katastrální mapa:

 • informace převzaté z Katastrálního úřadu s možnostní využít podklady města

Katastrální mapa

Technická infrastruktura - Technická mapa:

 • technická mapa slouží jako podklad pro zákres situace při žádostech na stavební úřad

Technická mapa

Územní plán - Chomutov:

 • digitální verze územního plánu statutárního města Chomutova

Územní plán

Veřejný prostor - Mapa zeleně:

 • mapa zeleně obsahující biologické prvky na území města

Mapa zeleně

Veřejný prostor - Mateřské školy:

 • adresní spádovost mateřských škol dle bydliště

Mateřské školy

Veřejný prostor - Základní školy:

 • adresní spádovost základních škol dle bydliště

Základní školy

Veřejný prostor - Umělecká díla:

 • mapování a popis uměleckých děl na území města

Umělecká díla

Veřejný prostor - Sportoviště:

 • mapování a popis sportovišť na území města

Sportoviště

Doprava - Parkování ve městě:

 • mapování a popis parkovacích ploch ve městě

Parkování

Doprava - Plán zimní údržby:

 • informace o plánu zimní údržby

Plán zimní údržby

Občanská vybavenost - Bezbariérové trasy:

 • informace o možných výletních trasách s bezbariérovým přístupem

Bezbariérové trasy