Přejít k hlavnímu obsahu

V Chomutově se opět slavil Den učitelů. Vybraní učitelé či pracovníci škol byli oceněni vedením města

Ve středu 27. března se v prostorách kostela svaté Kateřiny uskutečnil slavnostní Den učitelů. Základní, střední i mateřské školy z Chomutova a jeho nejbližšího okolí nominovaly své nejlepší pedagogy. Učitelé dostali plaketu Jana Ámose Komenského, pamětní list, květinu a dárek od města.

Akcí provázel moderátor Radek Jirgl. Součástí byla také vystoupení žáků oboru populárního zpěvu Ely Oher, Natálie Jarošové, Sofie Hertelové, také Denise Martince a Emy Ungrové ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově. Plakety oceněným pedagogům za vedení statutárního města Chomutova předával primátor města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč spolu s náměstky Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem.

Slavnostního slova se ujal první náměstek primátora Milan Märc. „Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal v těchto krásných prostorách jednoho z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Celosvětový den učitelů si připomínáme sice v říjnu, ale pro nás je dnešní Škaredá středa připomínkou 28. března, dne narození Jana Amose Komenského, dne, kdy děkujeme všem učitelům, pedagogům, vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům, zkrátka všem, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově našich dalších generací.“

 

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

Mgr. Dagmar Merglová

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

Bertha Condori Ramos de Maják

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Mgr. Ivana Lhotáková

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

Mgr. Alice Korábová

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Mgr. Jiří Hlava

Základní škola Chomutov, Školní 1480

Mgr. Zuzana Fučíková

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

Mgr. Ivana Poláková

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

Mgr. Ivana Kopecká

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace

Blanka Benešová

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

Iveta Nováková

Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

Mgr. Hana Vitešníková

Jiřina Slabyhoudová

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

Věra Delinová

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace

Ing. Jindřich Pražák

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

RNDr. Lenka Hráčková

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

PhDr. Marie Knížová

Ing. Jaroslava Peštuková

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

Ing. Daniela Reinerová

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Mgr. Lucie Melicharová

Ing. Věra Pelešková

ZŠ a MŠ Duhová cesta, s.r.o.

Olga Kováčová

Základní škola Údlice

Mgr. Jiří Beneš

ZŠ a MŠ Strupčice

Mgr. Iva Dvořáková