Přejít k hlavnímu obsahu

V Chomutově ocenili učitele

V reprezentativních prostorách gotického kostela svaté Kateřiny se v pondělí 28. března při výročí narození Jana Amose Komenského uskutečnil slavnostní akt pro pedagogy působící v mateřských, základních i středních školách na Chomutovsku.

Při slavnostním aktu udílení plaket Jana Amose Komenského za mimořádnou pedagogickou činnost bylo oceněno 25 pedagogů z mateřských, základních i středních škol z Chomutovska.

„Připomínáme si narození Jana Amose, který věděl, že vzdělávání nikdy nekončí a je neustálé,“ uvedl ve svém úvodním slovu Milan Märc, náměstek pro školství a přidal poděkování i všem nepedagogickým pracovníkům: „Prosím, nezapomínejme i na naše kolegyně a kolegy, kteří se starají o nás a o naše žáky a nepatří mezi pedagogy. Děkuji Vám za Vaši starost a péči. Bez Vás by naše školy nemohly existovat a fungovat.“

Květinu, dárek, pamětní list a plaketu obdrželi ocenění pedagogové od Marka Hrabáče, primátora města a náměstků primátora Davida Dindy a Milana Märce. Kulturní doprovodný program zajistilo Comodo, pěvecký sbor Gymnázia Chomutov pod vedením sbormistryně Marie Hánové.

Ocenění pedagogové

 • ZŠ Zahradní – Mgr. Karolina Homolová
 • ZŠ Na Příkopech – Lenka Dvořáková
 • ZŠ Kadaňská – Mgr. Tereza Vosáhlová
 • ZŠ Písečná – Mgr. Naděžda Kloubová
 • ZŠ Hornická – Mgr. Andrea Kuchařová
 • ZŠ Školní – Mgr. Martina Bušovská
 • ZŠ Ak. Heyrovského – Mgr. Pavlína Pretlová
 • ZŠ Březenecká – Mgr. Jana Saloňová
 • ZŠ a MŠ 17. listopadu – Mgr. Jitka Wessela
 • ZŠ a MŠ speciální Palachova – Mgr. Karolína Slípková
 • MŠ Chomutov – Bc. Naděžda Randáčková
 • MŠ Chomutov – Bc. Ivana Vlčková
 • ZUŠ T. G. Masaryka – Vít Skořepa
 • SVČ Domeček – Marie Latináková
 • Gymnázium Chomutov – Mgr. Marcela Jelínková
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní – Bartoloměj Trelo
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní – Gustav Klíma
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola – Mgr. Vladimíra Naxerová
 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – PaedDr. Pavla Daňková
 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – Mgr. Lenka Palánová
 • ZŠ a MŠ Duhová cesta – Mgr. Pavel Votruba
 • ZŠ Spořice – Věra Hanzelínová
 • ZŠ Údlice – Mgr. Daniela Nebeská
 • ZŠ a MŠ Březno – Hana Zíchová
 • ZŠ a MŠ Strupčice – Mgr. Monika Strnadová