Přejít k hlavnímu obsahu

V Chomutově mohou lidé do konce měsíce ledna žádat o finance z grantů města na kulturu, sport či environmentální osvětu

Město Chomutov i v letošním roce vypsalo granty, v nichž podporuje projekty, které zvyšují kvalitu života ve městě. Příjem žádostí o poskytnutí dotací byl spuštěn 1. ledna 2023, avšak u čtyř dotačních programů se žádosti mohou podávat pouze dokonce měsíce ledna. Vše potřebné k dotační politice města naleznou žadatelé na samostatném webu granty.chomutov.cz.

Město Chomutov má aktuálně vypsáno deset dotačních programů, avšak čtyři z nich budou uzavřené již 31. ledna 2023, tudíž žadatelé mají nejvyšší čas podávat své žádosti.

První z nich je grant Sport a volný čas 2023, v němž jde o podporu subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času. Pro tento dotační program je z rozpočtu města vyhrazeno 24 milionů korun a hlavní podmínkou pro žadatele je to, že musí provozovat pravidelnou odborně organizovanou činnost dětí a mládeže od 5 do 23 let a působit na území města Chomutova.

Další dotační program slouží k podpoře kultury, kreativity, regionální historie a komunitního rozvoje rozvoj s finančními prostředky ve výši 2, 85 milionu korun. „Tato dotace podpoří aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšiřují obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě,“ vysvětluje tajemnice grantové komise Radka Fichtnerová.

Do konce ledna je otevřen pro podávání žádostí také grant na podporu akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací. V tomto programu činí maximální výši dotace částka 50 tisíc korun.

Poslední grant na dotace, který ukončí příjem žádostí 31. ledna, je určený na podporu služeb a aktivit v sociální oblasti, kdy maximální výše dotace je vždy závislá na tom, zda žadatel s městem Chomutovem spolupracuje v rámci komunitního plánování.

Všechny zmíněné grantové programy přijímají žádosti žadatelů od 1. ledna do 31. ledna 2023. Žádosti mohou být podány výhradně elektronicky pomocí interaktivního formuláře, který žadatelé spolu s podrobnými informacemi o všech dotačních titulech naleznou na webu granty.chomutov.cz, který byl spuštěn v minulém roce.