Přejít k hlavnímu obsahu

Město Chomutov obnovilo naučné tabule v Bezručově údolí

S přispěním dotace Ústeckého kraje z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 Chomutov obnovil naučné tabule v Bezručově údolí. Tímto chce město zvýšit povědomí o přírodní památce a evropsky významné lokalitě Bezručovo údolí.

„Stávající informační tabule v Bezručově údolí byly již zastaralé a bylo třeba je vyměnit, ale hlavně také zaktualizovat informace o Bezručově údolí a udělat z nich interaktivní zábavné vzdělávací nástroje pro děti i dospělé,“ komentuje Tereza Rödlingová, pracovnice odboru rozvoje a investic.

Mapa na začátku cyklostezky zobrazuje nyní všechny důležité milníky v údolí, které zde návštěvníci mohou najít a zvolit si je například za cíl své cesty. Mapa zobrazuje údolí od kraje města Chomutova u Hamerského rybníka na kótě 400 metrů nad mořem až po obec Hora svatého Šebestiána ve výšce 840 m nad mořem. Další tabule o loukách, nivách a lesích Bezručova údolí zdůrazňují hlavně vzácné rostliny a živočichy, které se zde nachází a které je třeba chránit.

První oficiální procházka podél nových naučných tabulí se konala 8. 6. 2024. Další bude v září a bude určena pro školáky. Odborný výklad zajišťuje přírodovědec, Čestmír Ondráček a entomolog a fotograf, Pavel Krásenský.