Přejít k hlavnímu obsahu

Kvůli drobným živočichům zůstanou některé stromy na stanovišti

Odbor životního prostředí upozorňuje veřejnost na výraznější zásah do stromoví podél železniční tratě v Alešově ulici.

V blízkých dnech ho začne provádět Správa železnic, a to kvůli zajištění průjezdnosti a bezpečnosti provozu na daném úseku. Přestože zákon dává železničářům možnost podél kolejí zcela vykácet stromy v dopadové vzdálenosti výšky dvou stromů, což je patnáct až třicet metrů, praxe tak striktní nebývá. Také v tomto případě po dohodě s odborem životního prostředí bude vykáceno jen několik stromů v bezprostřední blízkosti trati a několik dalších nad trať nakloněných. Navíc řada těchto stromů na místě zůstane jako biotop pro drobné živočichy a hmyz, a to buď nastojato ve formě stromového torza, nebo naležato ve formě pokáceného kmene.