Přejít k hlavnímu obsahu

Chomutovský magistrát upozorňuje na změny v agendě registru vozidel

Od začátku měsíce března čeká občany při návštěvě registru vozidel několik změn. Evidenční prohlídka silničních vozidel nově nesmí být provedena více než jeden rok před podáním žádosti o změně vlastníka či provozovatele. Dále se změny týkají vyřazení vozidla z provozu, změny vlastníka vozu nebo také konce technických průkazů. Bližší informace ke všem změnám včetně jejich vyřízení mohou Chomutované získat online na Portálu občana.

Od 1. března došlo k zákonným změnám v registru silničních vozidel. Mění se platnost evidenční prohlídky, která nesmí být provedena více než rok před změnou vlastníka nebo provozovatele. Dále se změny vztahují k zakoupení nového vozidla. Prodejce od března 2023 nedodává k vozidlu technický průkaz, ale pouze COC list. Technický průkaz poté vydá registr vozidel při registraci vozidla na základě tohoto COC listu. „Při změně vlastníka, kdy se po ukončení leasingu vlastníkem stává dosavadní provozovatel vozidla, se evidenční kontrola nevyžaduje a nový správní poplatek je ve výši 50 korun českých,“ vysvětluje Bohuslav Peroutka, vedoucí odboru dopravních a správních činností. Správní poplatky za požadované úkony lze na chomutovském magistrátu uhradit prostřednictvím hybridního platebního automatu hotovostně nebo platební kartou. 

Mění se také postup a správní poplatek při vyřazení vozidla z provozu. Trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než tři po sobě jdoucí roky, úřad přidělí vozidlu novou registrační značku a nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, pokud vlastník vozidla před uplynutím této lhůty podá žádost o zachování stávajících registrační značky. Zachování registrační značky je zpoplatněno 200 korun. K ukončení vyřazení vozidla z provozu není nutná technická kontrola, ale musí být sjednáno povinné ručení. 

„ Od 1. března 2023 končí vydávání zvláštních technických průkazů ke zvláštním vozidlům. Poté od 1. ledna 2024 bude úplný konec technických průkazů. Bude existovat pouze jeden doklad, rozšířené osvědčení o registraci vozidla. Pokud bude po uvedeném datu podána žádost o jakoukoliv změnu v registru vozidel, budou technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla odebrány a nahrazeny pouze jedním dokladem, a to již zmíněným osvědčením o registraci vozidla,“ uvádí Bohuslav Peroutka. 

Občané mohou k avizovaným změnám získat další informace včetně jejich vyřízení na Portálu občana portalobcana.chomutov.cz a také při osobní návštěvě magistrátu.