Přejít k hlavnímu obsahu

Chomutov se opět zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko

Odbor životního prostředí chomutovského magistrátu a Technické služby města Chomutova se i v letošním roce ujali organizace akce Ukliďme Chomutov. V rámci úklidu byly naplánované dvě trasy pro dobrovolníky a na konci akce na všechny čekala odměna v podobě teplého občerstvení.

V sobotu 6. dubna 2024 proběhla celostátní dobrovolnická akce Ukliďme Česko, která je zaměřená na úklidy černých skládek a drobného nepořádku z přírody, měst a obcí. „V letošním roce se povedlo v Chomutově sesbírat krásných 4 810 kilogramů odpadu. Město Chomutov a především naše chomutovská příroda děkuje všem zúčastněným,“ okomentovala Dagmar Mutinská, vedoucí odboru životního prostředí.  Úklidu se zúčastnil primátor města JUDr. Marek Hrabáč spolu se svými náměstky Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem, chomutovští radní a zastupitelé, zaměstnanci Magistrátu města Chomutova a také občané města.

Pro dobrovolníky byly i letos připravené dvě trasy úklidu. Start byl vždy na parkovišti u areálu Domovinka, odkud účastníci vyrazili až k železničnímu přejezdu a zpět po cyklostezce podél kolejí a hřbitova Horní Ves. Druhá cesta vedla k viaduktu a za ním vpravo do ulice Alešova až po lokalitu Významného krajinného prvku U Filipových rybníků.

Všem dobrovolníkům velmi děkujeme za jejich práci a snahu.