Přejít k hlavnímu obsahu

Zrušení trvalého pobytu

Kdo žádá?

vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba za splnění zákonných podmínek 

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – evidence obyvatel, přízemí
Telefon: 474 637 200 až 203
E-mail: eo@chomutov-mesto.cz

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat splnění zákonných podmínek pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100,- Kč za osobu