Přejít k hlavnímu obsahu

Změna vlastníka - provozovatele vozidla

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, registr vozidel, 3. patro
Telefon: 474 637 273, 279, 318
E-mail: vozidla@chomutov.cz
Poznámka:

Další informace lze získat ZDE: https://pruvodce.gov.cz/porizeni-vozidla

Co s sebou potřebuji?

Jako občan:

  • doklad totožnosti kupujícího i prodávajícího (v případě nepřítomnosti jednoho z nich ověřená plná moc) 
  • osvědčení o registraci, technický průkaz, pokud byl vydán
  • zákonné pojištění (zelená karta)

Jako podnikatel:

  • doklad totožnosti prodávajícího i kupujícího (v případě nepřítomnosti jednoho z nich ověřená plná moc)
  • osvědčení o registraci, technický průkaz, pokud byl vydán
  • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí)
  • u OSVČ živnostenský list (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí)
  • zákonné pojištění (zelená karta)

Žádosti se vyřizují přímo na přepážce magistrátu, nebo lze podat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.

Změna od 1.3.2023: Žádosti lze vyhovět pouze tehdy, jeli na vozidle provedena evidenční kontrola méně než 1 rok před podáním žádosti.

Kolik za to zaplatím?

Sazebník správních poplatků - Registr vozidel (platný od 02.04.2024).