Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o zvláštní užívání silnice – inženýrské sítě

Silniční správní úřad – zvláštní užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí v silnici II. nebo III. třídy nebo v místní komunikaci.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, 1.patro vlevo, kancelář č.103
Telefon: 474 637 967
E-mail: doprava@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  •  Vyplněnou žádost
  • Situace s vyznačením umístění sítě (pouze v pozemní komunikaci!)
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, pokud je takové povolení zapotřebí dle zvl. předpisů
  • Doklad o zaplacení správního poplatku
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření vlastníka komunikace

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 1.000,- Kčhttps://portalobcana.chomutov.cz/