Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se vydává pro závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů (tzv. nevyjmenovaných), neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Kdo žádá?

Žádost o závazné stanovisko podává fyzická nebo právnická osoba, která bude provozovatelem nevyjmenovaného stacionárního zdroje, neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 942
E-mail: i.cermakova@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • Situaci s umístěním kotle
  • Technickou zprávu (týkající se vytápění)
  • Plnou moc v případě zastupování
  • Souhlas majitele pozemku
  • Doklady od výrobce ke spalovacímu zařízení

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.


https://portalobcana.chomutov.cz/
https://mesto.chomutov.cz/formulare-odboru-zivotniho-prostredi