Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Žádost o vyjádření orgánu veřejné správy dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se vydává ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady (např. při stavbě rodinného domu), k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého a ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

Kdo žádá?

Žádost o vyjádření orgánu veřejné správy podává fyzická osoba (např. stavba rodinného domu, garáže); a dále právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která má záměr provozovat zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů, nebo podnikat v oblasti nakládání s odpady, či provádět změny v technologii, která má vliv na nakládání s odpady.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 937, 938
E-mail: m.kolomaznikova@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • Technickou zprávu
  • Plnou moc v případě zastupování

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.


https://portalobcana.chomutov.cz/
https://mesto.chomutov.cz/formulare-odboru-zivotniho-prostredi