Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti

Kdo žádá?

Závazné stanovisko k obnově nemovitosti je povinen si předem vyžádat:

  • vlastník kulturní památky, zamýšlí-li provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí,
  • vlastník, případně správce nebo uživatel, nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny k zamýšlené stavbě, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, obecný stavební úřad, 1. patro
Telefon: 474 637 966, 961
E-mail: podatelna@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  • dokumentaci odpovídající svým rozsahem konkrétní žádosti, popřípadě popis současného stavu památky a uvedení předpokládaného rozsahu obnovy (např. u údržby),
  • v případě žádosti o restaurování kulturní památky je třeba doložit restaurátorský záměr.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek za vydání závazného stanoviska není vyměřen.