Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o souhlas k dotčení lesa ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

Souhlas orgánu státní správy lesů je nutný k tomu, aby mohlo být vydáno kladné rozhodnutí v těch řízeních vedených před orgánem státní správy, které se dotýkají jako lesa samotného i okolí lesa do vzdálenosti 50 m od jeho okraje. Typickým případem, kdy je nutné podat žádost o vydání souhlasu k dotčení lesa ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, je stavební záměr, jehož realizace je podmíněna vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu nebo stavebního povolení příslušným stavebním úřadem. V těchto případech je souhlas orgánu státní správy lesů povinnou náležitostí žádosti o vydání výše uvedených rozhodnutí. Souhlas orgánu státní správy lesů je nutný i v případě řízení vedeného u jiného orgánu státní správy, např. báňského úřadu nebo vodoprávního úřadu, má-li být v důsledku realizace záměru dotčen les i okolí lesa do vzdálenosti 50 m od jeho okraje.

Kdo žádá?

Žádost o vydání souhlasu podává fyzická nebo právnická osoba zamýšlející provést záměr.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104/1, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 932
E-mail: t.pulchart@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat zdůvodnění záměru.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.


https://portalobcana.chomutov.cz/
https://mesto.chomutov.cz/formulare-odboru-zivotniho-prostredi